امین بوداغی: متفاوت ترین اردوی خارج از تهران را در قشم داشتیم