سر خط خبرها

مسئولین

null

علیرضا سهرابیان

رئیس فدراسیون
null

محمدرضا کریمی

نائب رئیس فدراسیون
null

رضا صابونچی

دبیر فدراسیون
null

کتایون اشرف

نائب رئیس بانوان
null

کوروش کیادلیری

خزانه دار فدراسیون
null

هادی خلیلی

بازرس فدراسیون

© تمامی حقوق متعلق به فدراسیون قایقرانی ایران می باشد.