با حضور قایقرانان 16 استان؛ مسابقات آبهای آرام قهرمانی جوانان مردان کشور برگزار می شود