تیم ملی کانو جوانان و زیر 23 سال با استقبال مسئولان، وارد شهر عسلویه شد