جلسه تخصصی هیات قایقرانی و اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری