دوره مربیگری درجه 2 آبهای آرام در استان بوشهر برگزار می شود