اردوی تیم کانو زیر 23 سال و جوانان به میزبانی هیات عسلویه برگزار می شود