جدیدترین خبرها

آغاز سومین مرحله اردوی تیم ملی کایاک جوانان در دریاچه آزادی

تیم ملی کایاک جوانان در آغاز سومین مرحله اردو تدارکاتی از پنجشنبه 24 خرداد در دریاچه آزادی به آب می زند.

تاریخ خبر: 1397/03/22 | متن کامل
به میزبانی دریاچه آزادی؛

دور جدید تمرینات تیم ملی آبهای آرام مردان برگزار می شود

پانزدهمین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی آبهای آرام مردان به منظور حضور موفق در بازیهای آسیایی جاکارتا از فردا 13 خردادماه در دریاچه آزادی آغاز می شود.

تاریخ خبر: 1397/03/12 | متن کامل
در آغاز پانزدهمین مرحله اردوی آمادگی؛

تیم ملی آبهای آرام بانوان به آب می زند

پانزدهیمن مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی آبهای آرام بانوان در بخش کایاک و کانو از 13 خردادماه در دریاچه آزادی آغاز می شود.

تاریخ خبر: 1397/03/09 | متن کامل

اردوی تیم ملی پاراکانو تمدید شد

اردوی تیم ملی پاراکانو که پیش از این قرار بود امروز 6 خردادماه به پایان رسد تا 11 خردادماه تمدید شد.

تاریخ خبر: 1397/03/06 | متن کامل
به میزبانی دریاچه آزادی؛

دومین دوره اردوی تیم ملی اسپرینت اسلالوم برگزار می شود

دومین دوره اردوی تیم ملی اسپرینت اسلالوم جوانان به منظور حضور موفق در بازیهای المپیک جوانان از فردا 2 خردادماه در دریاچه آزادی آغاز می شود.

تاریخ خبر: 1397/03/01 | متن کامل

رشت میزبان دومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی کایاک جوانان

دومین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی کایاک مردان جوانان از 29 اردیبهشت ماه به میزبانی رشت برگزار می شود.

تاریخ خبر: 1397/02/26 | متن کامل
به میزبانی دریاچه آزادی؛

اردوی تیم ملی آبهای آرام بانوان زیر 23 سال و جوانان برگزار می شود

دور جدید اردوی تیم ملی آبهای آرام بانوان زیر 23 سال و جوانان از فردا 27 اردیبهشت ماه در دریاچه آزادی آغاز می شود.

تاریخ خبر: 1397/02/26 | متن کامل
ایرج اقلیمی سرمربی تیم ملی آبهای آرام:

اردوی خوبی را در برلین شروع کردیم

ایرج اقلیمی سرمربی تیم ملی آبهای آرام در خصوص این اردو توضیح داد: تمرینات تیم را در پیست کین بام برلین آغاز کردیم. شرایط پیست، محل استراحت و تغذیه خوب است. کمی از نظر سایز قایق ها مشکل داشتیم که به مرور حل شده و تمرینات را ادامه می دهیم.

تاریخ خبر: 1397/02/25 | متن کامل

دور جدید تمرینات تیم کانوکانادایی جوانان از فردا در دریاچه آزادی آغاز می شود

دومین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوکانادایی مردان جوانان از فردا 26 اردیبهشت ماه در دریاچه آزادی آغاز می شود.

تاریخ خبر: 1397/02/25 | متن کامل
در آغاز سومین مرحله اردوی آمادگی؛

تیم ملی آبهای آرام زیر 23 سال مردان در دریاچه آزادی به آب می زند

سومین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی آبهای آرام زیر 23 سال مردان از 26 اردیبهشت ماه در دریاچه آزادی آغاز می شود.

تاریخ خبر: 1397/02/24 | متن کامل