حریفان قایقرانان ایران در مرحله گروهی مسابقات آزمایشی المپیک مشخص شدند