سهرابیان در نشست تخصصی گردشگری ورزشی: قایقرانی پتانسیل جذب توریست به ایران را دارد