احمد احمدی جایزه مسابقات کاپ بادبانی را به فدراسیون قایقرانی اهدا کرد