به میزبانی سوادجان چهارمحال و بختیاری؛
اردوی تیم ملی اسلالوم بانوان برگزار می شود