به میزبانی شهرستان گچساران؛
اردوی تیم ملی اسلالوم بانوان برگزار می شود