در دو رده سنی بزرگسالان و زیر۲۱ سال؛
اردوی تیم ملی کانوپولو بانوان برگزار می شود