پس از برگزاری تست انتخابی در یزد؛
اردوی تیم ملی کانوپولو زیر 21 سال بانوان با 13 قایقران ادامه پیدا می کند

کلاس های آنلاین
پرشیا