پس از برگزاری تست انتخابی در یزد؛
اردوی تیم ملی کانوپولو زیر ۲۱ سال بانوان با ۱۳ قایقران ادامه پیدا می کند