با همت شهرداری منطقه 16 تهران،
استخر مجموعه ورزشی شهربانو به نام نیروانا اسدبیگی ثبت شد

کلاس های آنلاین