گفت و گوی خبرگزاری تسنیم با مربی تیم ملی کانوکانادایی؛
الیاس اقلیمی: رای کسب سهمیه المپیک کار سختی درپیش داریم