امضا تفاهم نامه فدراسیون قایقرانی، شهرداری بجنورد و اداره کل ورزش و جوانان و هیات قایقرانی خراسان شمالی