ایرج اقلیمی، پیشکسوت قایقرانی ایران: سهرابیان دغدغه های قایقرانی را می شناسد/ ایجاد پایگاه های قهرمانی رمز موفقیت است