بازدید مدیرکل ورزش و جوانان اردبیل از اردوی تیم ملی آبهای آرام در شورابیل