با برگزاری جلسه کمیته فنی فدراسیون قایقرانی؛ مربیان تیم‌های ملی کانوپولو انتخاب شدند