با قهرمانی تیم چهار محال و بختیاری ب مسابقات انتخابی تیم ملی رفتینگ به پایان رسید