به میزبانی بوشهر، دور دوم مسابقات لیگ و کاپ کشوری بالای ۴۰ سال دراگون بوت برگزار می شود