به میزبانی قزوین؛ مسابقات ماراتن قهرمانی کشور آبهای خروشان بانوان برگزار شد