تست انتخابی تیم ملی روئینگ آقایان بزرگسالان برگزار شد