انوش عباسی مربی تیم کایاک زیر ۲۳ سال و جوانان
داشتن پشتوانه برای تیم بزرگسالان نیاز امروز قایقرانی است / تیم ما نیاز به زمان دارد