در ادامه برگزاری کمپ نخبه گزینی اسلالوم در تایلند؛ قایقرانان کشورمان در مسابقه آزاد شرکت کردند