دیدار رئیس فدراسیون قایقرانی با دکتر نصرآبادی مدیرعامل گروه اقتصادی آرتا