دیدار رئیس فدراسیون قایقرانی با مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی