صحبت های رئیس فدراسیون قایقرانی در برنامه ورزش از نگاه دو