محمود ساویز پیشکسوت قایقرانی:
سهرابیان قایقرانان را به روزهای اوجش برمی‌گرداند/ تقویت پایگاه‌های قهرمانی عامل موفقیت قایقرانی است