مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با رئیس‌ فدراسیون قایقرانی دیدار کرد