مدیر مجموعه ورزشی آزادی با رئیس فدراسیون قایقرانی دیدار کرد