مسابقه آزاد اسلالوم همزمان با کمپ نخبه‌گزینی-تایلند؛ نیروانا اسدبیگی در جوانان سوم و امیر رضانژاد در بزرگسالان چهارم شدند