با حکم رئیس فدراسیون قایقرانی؛
مهران قزلباش مدیر تیم های ملی کانوپولو شد