سید عطا شرف شاهی

رئیس هیات

09141162214


لیدا حیدری

نائب رئیس بانوان

09034174700


امیر قدس

دبیر

09141146774


نشانی هیات

تبریز میدان منظریه اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی تلفن تماس : 04135412712
کلاس های آموزشی