هیات استان فارس

محمد حسین همت یار

رئیس هیات

07136264107


مهسا معمار

نایب رئیس بانوان


داوود بوستانی

دبیر


کلاس های آموزشی