هیات استان هرمزگان

جمشید رئیسی

رئیس هیات


آرزو پاسلار

نائب رئیس بانوان


سید مهدی موسوی

دبیر


کلاس های آموزشی