سجاد غریبی مربی تیم دراگون بوت:
برگزاری لیگ بالارفتن کیفیت تیم را در پی داشت/ تیم ما پتانسیل بالایی دارد