یوسف نقی زاده پیشکسوت قایقرانی: قایقرانی باید بیشتر حمایت شود / باید از ظرفیت کارشناسان و افراد متخصص قایقرانی استفاده کرد