با حکم رئیس فدراسیون قایقرانی؛
عنایت حسینیان مدیر روابط عمومی فدراسیون شد