امین بوداغی ملی پوش کایاک:
امسال سال سرنوشت سازی برای قایقرانی است / با قدرت برای مسابقات قهرمانی جهان آماده می شویم