اعلام زمان برگزاری دوره های آموزش مجازی فدراسیون قایقرانی