افشین فرزام: می توانیم تیم خوبی در بازی های آسیایی داشته باشیم