افشین فرزام: عقب ماندگی ها را جبران کردیم/ رسیدن قایق‌ها روی روحیه تیم تاثیر می‌گذارد