افشین فرزام: شرایط مثل قبل بود می‌گفتم دو سهیمه می‌گیریم