افشین فرزام: نازنین ملایی بیشتر نگران اعتبارش بود / تلنگری شد که بیشتر حواسمان را جمع کنیم