افشین فرزام: در شرایط کرونا در داخل کشور تمرین کنیم ایمن‌تر است