افشین فرزام: روئینگ‌سواران تیم ملی از نظر آمادگی، شرایط قابل قبولی دارند

کلاس های آنلاین