افشین فرزام: روئینگ‌سواران تیم ملی از نظر آمادگی، شرایط قابل قبولی دارند