افشین فرزام: شانس خوبی برای کسب سهمیه المپیک داریم